tanda rujuk silang

Nomina (n)

  1. tanda panah ( ? ) yang dipakai untuk mengacu kepada hal lain yang dijadikan acuan
KBBI III

Kata Dasar

rujuk; silang; tanda

tanda petik ~ tanda petik tunggal ~ tanda pisah ~ tanda pundak ~ tanda putus ~ tanda rujuk silang ~ tanda sama ~ tanda selar ~ tanda serah ~ tanda seru ~ tanda silang