tarik

Verba (v)

  1. hela
KBBI III
  • ebsoft: 1. pull. tarik-tambang tug-of war. 2. see TARIKH.
  • gkamus: 1. pull. tarik-tambang tug-of war. 2. see TARIKH.
ta·rik v hela;

-- muka melihat dng marah atau cemberut; -- muka dua belas cak menunjukkan air muka yg tidak keruan; kecewa atau kesal; -- suara menyanyi; bernyanyi; -- tali mengadu tenaga dng menghela tali; -- tambang tarik tali; -- urat bersitegang; mengotot;

ber·ta·rik-ta·rik·an v saling menarik;

me·na·rik v 1 menghela (supaya dekat, maju, ke atas, ke luar, dsb): anak perempuan itu ~ tangan kawannya; 2 membawa (mengambil dsb) ke luar; mengeluarkan dsb: 3 menyenangkan (menggirangkan, menyukakan hati krn indahnya, cantiknya, bagusnya dsb); 4 membangkitkan rasa kasih (sayang, suka, ingin, dsb); 5 mempengaruhi atau membangkitkan hasrat untuk memperhatikan (mengindahkan dsb);

~ akar Mat mencari (mengeluarkan) bilangan yg apabila dipangkatkan dua, tiga, dsb sama dng bilangan yg diketahui (); ~ bayangan ki memungut bayaran; ~ bea memungut bea; ~ becak mengemudikan atau menjalankan becak; ~ biaya meminta (memungut biaya); ~ diri mengundurkan diri; berhenti (keluar) dr perkumpulan (dewan dsb); ~ garis 1 membuat garis (dr satu titik dsb); 2 ki membuat pemisahan (tanda pemisah): ~ garis mana yg pro dan mana yg kontra; ~ hati memikat; ~ janji berjanji; ~ jiwa ki sudah dl sakratulmaut; sudah hampir mati; ~ kembali mencabut; membatalkan (usul, aturan, dsb); ~ keris menghunus keris; ~ langkah 1 melangkah; 2 surut ke belakang; mundur: kita sudah maju begini, mengapa harus ~ langkah kita; ~ langkah seribu berlari cepat-cepat (meninggalkan musuh dsb krn ketakutan); ~ layar memasang (membabar layar); ~ lotre 1 membuka lotre; mengundi; 2 ki menang lotre (undian); ~ minat membangkitkan hasrat untuk memperhatikan (mengindahkan dsb); ~ muka dua belas sangat kecewa; ~ mundur menarik kembali; memerintahkan (tentara dsb dl peperangan) supaya mundur; ~ napas menghirup (memasukkan) udara dl pernapasan; ~ napas panjang mengeluh; ~ napas penghabisan mati; wafat; ~ ongkos 1 meminta uang ongkos dr penumpang; 2 banyak makan (memerlukan) ongkos; ~ pangkur ke dada 1 insaf akan dirinya; 2 merasa tersinggung; ~ picu perang memulai perang; ~ piutang menuntut atau menagih piutang; ~ simpulan mengambil simpulan; menyatakan pendapat dng berdasarkan uraian yg telah ada; ~ suara membawakan nyanyian; menyanyi; ~ undian mendapat hadiah dl undian uang dsb; ~ urat leher bersitegang; berkeras; mengotot;

ta·rik-me·na·rik v saling menghela; bertarik-tarikan: anak-anak itu bermain sambil ~ tangan;

ter·ta·rik v 1 kena tarik; ditarik (dihela dsb) bersama dng yg lain: tangannya yg patah itu ~ juga; 2 ki merasa senang (suka, ingin, dsb) kpd; terpikat (hatinya oleh ...; menaruh minat (perhatian) kpd: orang itu ~ pd kesenian Jawa;

ta·rik·an n 1 hasil menarik; 2 mata pencaharian dr menarik (mengemudikan) beca, mobil, dsb); 3 apa-apa yg ditarik; 4 kekuatan gerak pd langkah pertama (tt sepeda motor, mobil dsb): ~ motor balap berbeda dng motor biasa;

ke·ter·ta·rik·an n hal, keadaan, atau peristiwa tertarik;

pe·na·rik n 1 orang yg menarik; 2 alat untuk menarik;

~ becak pengemudi becak;

pe·na·rik·an n proses, cara, perbuatan menarik
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. (tali) (pe) tarik drawstring pe; tali; tarik *Umum* Pusba
2. afinitas; daya tarik affinity afinitas; daya; tarik Kimia Pusba
3. akad tarik call feature akad; tarik Keuangan Pusba
4. alat tangkap tarik dragged gear alat; tangkap; tarik Perikanan Pusba
5. bagian hela; bagian tarik hauling part bagian; hela; tarik Perikanan Pusba
6. baju tarik tinngi high-tensile steel baju; tarik; tinngi Konstruksi Pusba
7. baling-baling tarik tractor propeller baling; tarik Penerbangan Pusba
8. batang dorong tarik push-pull rod batang; dorong; tarik Penerbangan Pusba
9. batang tarik tension rod batang; tarik Otomotif Pusba
10. batas izin tarik lebih sanctioned limit batas; izin; lebih; tarik Keuangan Pusba
11. beban tarik sheet tensile load beban; tarik Penerbangan Pusba
12. benda uji retak baji tarik wedged crack extension specimen baji; benda; retak; tarik; uji Penerbangan Pusba
13. dana tarik refunding/refinancing dana; tarik Keuangan Pusba
14. daya tarik gambar appeal (of a picture) daya; gambar; tarik Fotografi Pusba
15. daya tarik; afinitas affinity afinitas; daya; tarik Farmasi Pusba
16. dek tarik; dek hela hauling deck dek; hela; tarik Perikanan Pusba
17. divertikulum tarik traction diverticulum divertikulum; tarik Kedokteran Pusba
18. dok tarik marine railway; slip way dok; tarik *Umum* Pusba
19. elektrometer cakram tarik electrometer, attracted disk cakram; elektrometer; tarik Fisika Pusba
20. faktor dorong-tarik push-pull factor dorong; faktor; tarik Ekonomi Pusba

tarif biasa ~ tarif iklan ~ tarif konfidensial ~ tarif terkenakan ~ tarif wisata ~ tarik ~ tarik muka ~ tarik muka dua belas ~ tarik suara ~ tarik tali ~ tarik tambang