tepatan Maja

Nomina (n)

  1. nama pangkat dalam adat Minangkabau; penghulu kepala
KBBI III

Kata Dasar

maja; tepat; tepatan

tepas ~ tepat ~ tepat guna ~ tepatan ~ tepatan jiwa ~ tepatan Maja ~ tepatan pandang ~ tepeh ~ tepek ~ tepekong ~ tepekur