tepik

Verba (v)

  1. menepik
KBBI III
te·pik v, me·ne·pik v menepuk; menampar;

~ mata pedang ki melawan orang yg berkuasa
tepet ~ tepi ~ tepian ~ tepian ilmu ~ tepian mata ~ tepik ~ tepinis ~ tepis ~ teplok ~ tepo ~ tepok