tunapolitik

Adjektiva (adj)

  1. tidak mempunyai pengetahuan tentang politik
KBBI III
tu·na·po·li·tik a tidak mempunyai pengetahuan tt politik
tunam ~ tunan ~ tunanetra ~ tunang ~ tunangan ~ tunapolitik ~ tunarungu ~ tunas ~ tunas kecambah ~ tunas tanduk ~ tunasosial