tuntutan

Nomina (n)

  1. hasil menuntut
  2. sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras); gugatan; dakwaan
KBBI III

Kata Dasar

tuntut

  • ebsoft: 1 demand. 2 striving, pursuit. 3 (Leg.) indictment, claim.
  • gkamus: 1 demand. 2 striving, pursuit. 3 (Leg.) indictment, claim.
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. atas tuntutan kejaksaan upon demand of public prosecutor atas; kejaksaan; tuntutan Hukum DS
2. dakwa nafkah; tuntutan, gugatan da'wa an-nafaqat dakwa; gugatan; nafkah; tuntutan Agama Islam Pusba
3. dakwa wasiat; gugatan wasiat; tuntutan wasiat da'wa al-wasiyyah dakwa; gugatan; tuntutan; wasiat Agama Islam Pusba
4. dakwa; tuntutan; gugatan da'wā dakwa; gugatan; tuntutan Agama Islam Pusba
5. jadwal permintaan; jadwal tuntutan demand schedule jadwal; permintaan; tuntutan Politik Pusba
6. klaim keuangan; tuntutan keuangan financial claim keuangan; klaim; tuntutan Keuangan Pusba
7. kurva permintaan; kurva tuntutan demand curve kurva; permintaan; tuntutan Politik Pusba
8. melakukan tuntutan pidana criminally prosecute melakukan; pidana; tuntutan Hukum DS
9. mengajukan tuntutan submit a claim mengajukan; tuntutan Hukum DS
10. mengajukan tuntutan file claim mengajukan; tuntutan Hukum DS
11. mode minta; tuntutan demand mode minta; mode; tuntutan Penerbangan Pusba
12. orientasi permintaan; orientasi tuntutan demand orientation orientasi; permintaan; tuntutan Politik Pusba
13. penundaan tuntutan pending action penundaan; tuntutan Keuangan Pusba
14. permintaan; tuntutan demand permintaan; tuntutan Politik Pusba
15. telaah litigasi; telaah tuntutan litigation review litigasi; telaah; tuntutan Keuangan Pusba
16. tuntutan claims tuntutan Hukum DS
17. tuntutan suit tuntutan Hukum DS
18. tuntutan claim tuntutan Keuangan Pusba
19. tuntutan air water demand air; tuntutan Biologi Pusba
20. TUNTUTAN BALASAN COUNTER CLAIM BALASAN; TUNTUTAN Hukum DS

  • 1 - 20 dari 38 entri
  • 1
  • 2
  • >
  • >>

tuntas ~ tuntun ~ tuntunan ~ tuntung ~ tuntut ~ tuntutan ~ tuntutan hukuman ~ tuntutan teriorial ~ tunu ~ tupai ~ tupai akar