umput

Nomina (n)

  1. timbun; onggok; longgok: se -- cabai
KBBI III
Sinonim
n: longgok; onggok; timbun
Turunan
v: berumput
um·put n timbun; onggok; longgok: se -- cabai;

ber·um·put v bertimbun; beronggok; berlonggok
umpet ~ umpetan ~ umpil ~ umpuk ~ umpun ~ umput ~ umrah ~ umrat ~ umu ~ umuk ~ umum