utas

Adjektiva (adj)

  1. mahir; pandai: orang -- , ahli dalam suatu pekerjaan tangan
  2. tali (untuk merangkaikan dsb)
  3. kata penggolong untuk barang yang panjang (seperti tali, benang): aku telah menyediakan empat -- tali kawat
KBBI III Klasik
  • ebsoft: 1. skilled, capable. 2. 1) cord, string, strand. 2 numeral classifier for long, thin, and supple things (such as ropes, straw, etc.).
  • gkamus: 1. skilled, capable. 2. 1) cord, string, strand. 2 numeral classifier for long, thin, and supple things (such as ropes, straw, etc.).
1utas kl a mahir; pandai: orang -- , ahli dl suatu pekerjaan tangan;

utas·an n orang utas

2utas n 1 tali (untuk merangkaikan dsb); 2 kata penggolong untuk barang yg panjang (spt tali, benang): aku telah menyediakan empat -- tali kawat;

ber·u·tas v ada talinya;

~ permata beruntai permata
utang piutang ~ utangan ~ utar-utar ~ utara ~ Utarid ~ utas ~ utasan ~ uter-uter ~ uterus ~ utih ~ utik