wakaf

Nomina (n)

 1. tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal
 2. benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas: tanah -- ini disediakan untuk madrasah atau masjid
 3. hadiah atau pemberian yang bersifat suci
 4. (Ar) penghentian sebentar (waktu membaca kalimat dsb); jeda: kalau membaca Alquran perlu memperhatikan panjang, pendek, mad, -- , dsb
KBBI III
Sinonim
n: derma; jeda; yayasan
Turunan
v: berwakaf; mewakafkan
Gabungan kata
n: perigi wakaf; tanah wakaf
 • ebsoft: 1. (Islam) 1) property donated for religious or community use. 2) religious foundation. 2. (Islam) pause in reading the Koran.
 • gkamus: 1. (Islam) 1) property donated for religious or community use. 2) religious foundation. 2. (Islam) pause in reading the Koran.
1wa·kaf n 1 tanah negara yg tidak dapat diserahkan kpd siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal; 2 benda bergerak atau tidak bergerak yg disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sbg pemberian yg ikhlas: tanah -- ini disediakan untuk madrasah atau masjid; 3 hadiah atau pemberian yg bersifat suci;

ber·wa·kaf v memberikan wakaf;

me·wa·kaf·kan v memperuntukkan bagi umum atau untuk keperluan yg berkaitan dng agama: Pak Haji Umar ~ tanahnya untuk masjid

2wa·kaf Ar n penghentian sebentar (waktu membaca kalimat dsb); jeda: kalau membaca Alquran perlu memperhatikan panjang, pendek, mad, -- , dsb
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. absah wakaf sihat al-waqf absah; wakaf Agama Islam Pusba
2. benda wakaf ain mauqufat benda; wakaf Agama Islam Pusba
3. benda wakaf mauqūf benda; wakaf Agama Islam Pusba
4. biaya wakaf nafaqah al-waqf biaya; wakaf Agama Islam Pusba
5. harta wakaf mauqāf harta; wakaf Agama Islam Pusba
6. hibah/wakaf/zakat/infaq/shadaqah donative transfers hibah; infaq; shadaqah; wakaf; zakat Hukum DS
7. hukum wakaf hukm al-waqf hukum; wakaf Agama Islam Pusba
8. isbat wakaf isbat al-wakaf isbat; wakaf Agama Islam Pusba
9. jihat wakaf jihat al-waqf jihat; wakaf Agama Islam Pusba
10. jual beli wakaf bai' al-habs beli; jual; wakaf Agama Islam Pusba
11. keabsahan wakaf secara hukum masyru'iyyat al-waqf hukum; keabsahan; secara; wakaf Agama Islam Pusba
12. lumbung wakaf mahbis lumbung; wakaf Agama Islam Pusba
13. menteri urusan wakaf minister of religious endowment menteri; urusan; wakaf *Umum* SM
14. pembatal wakaf mubtilat al-waqf pembatal; wakaf Agama Islam Pusba
15. penerima wakaf mauqūf 'alaih penerima; wakaf Agama Islam Pusba
16. penggantian wakaf istibdal al-waqf penggantian; wakaf Agama Islam Pusba
17. rukun wakaf arkan al-waqf rukun; wakaf Agama Islam Pusba
18. selesai wakaf intiha al-waqf selesai; wakaf Agama Islam Pusba
19. syarat wakaf syurut al-waqf syarat; wakaf Agama Islam Pusba
20. tujuan wakaf mauquf 'alaih tujuan; wakaf Agama Islam Pusba

 • 1 - 20 dari 44 entri
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>

wajib militer ~ wajib pajak ~ wajik ~ wajit ~ wak ~ wakaf ~ wakil ~ wakil mahkota ~ wakil nikah ~ wakil rakyat ~ waktu