zakat

Nomina (n)

  1. jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak
  2. salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik
KBBI III
  • ebsoft: (Islam) tithe. zakat-fitrah (Islam) tithe in rice or money paid on last day of fasting month. zakat-maal tithe paid by rich people.
  • gkamus: (Islam) tithe. zakat-fitrah (Islam) tithe in rice or money paid on last day of fasting month. zakat-maal tithe paid by rich people.
za·kat n 1 jumlah harta tertentu yg wajib dikeluarkan oleh orang yg beragama Islam dan diberikan kpd golongan yg berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yg telah ditetapkan oleh syarak; 2 salah satu rukun Islam yg mengatur harta yg wajib dikeluarkan kpd mustahik;

-- fitrah zakat yg wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali (pd Idulfitri) berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dsb); -- mal zakat yg wajib diberikan krn menyimpan (memiliki) harta (uang, emas, dsb) yg cukup syarat-syaratnya; -- profesi zakat yg diberikan oleh setiap orang Islam, yg menyangkut imbalan profesi yg diterima, spt gaji dan honorarium
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. Badan Amil Zakat Infak dan Sodakoh (BAZ) Kota Municipal Agency for Zakat, Infaq, and Sadaqah Management Amil; BAZ; Badan; Infak; Kota; Sodakoh; Zakat; dan *Umum* SM
2. hasnab zakat hasnab az-zakawat hasnab; zakat Agama Islam Pusba
3. hibah/wakaf/zakat/infaq/shadaqah donative transfers hibah; infaq; shadaqah; wakaf; zakat Hukum DS
4. nisab zakat nisāb al-zakāt nisab; zakat Agama Islam Pusba
5. pembagian harta zakat tauzī' amwāl al-zakāt harta; pembagian; zakat Agama Islam Pusba
6. zakat zakāt zakat Agama Islam Pusba
7. zakat binatang (ternak) zakāt al-hayawān binatang; ternak; zakat Agama Islam Pusba
8. zakat buah-buahan zakat as-simār buah; buahan; zakat Agama Islam Pusba
9. zakat emas-perak zakāt as-zahab wal fiddah emas; perak; zakat Agama Islam Pusba
10. zakat fitrah sadaqat al-fitr fitrah; zakat Agama Islam Pusba
11. zakat fitrah zakāt al-fitrat fitrah; zakat Agama Islam Pusba
12. zakat mal māl az-zakāt mal; zakat Agama Islam Pusba
13. zakat mal zakāt al-māl mal; zakat Agama Islam Pusba
14. zakat penghasilan (pendapatan); zakat profesi zakāt al-kasb pendapatan; penghasilan; profesi; zakat Agama Islam Pusba
15. zakat perhiasan zakāt al-hilliyah perhiasan; zakat Agama Islam Pusba
16. zakat perniagaan zakāt at-tijārat perniagaan; zakat Agama Islam Pusba
17. zakat perseorangan zakāt al-asykhās perseorangan; zakat Agama Islam Pusba
18. zakat pertambangan; zakat makdin zakāt al-ma'din makdin; pertambangan; zakat Agama Islam Pusba
19. zakat perusahaan zakāt asy-asykhās al-qānūni perusahaan; zakat Agama Islam Pusba
20. zakat rikaz zakāt ar-rikāz rikaz; zakat Agama Islam Pusba

  • 1 - 20 dari 21 entri
  • 1
  • 2
  • >
  • >>

zai ~ zaim ~ zair ~ zaitun ~ zakar ~ zakat ~ zakat fitrah ~ zakat mal ~ zakat profesi ~ zakelek ~ zakiah