zan

Nomina (n)

  1. syak; curiga; waham
KBBI III Bahasa Arab
Sinonim
was-was; adj: takut; n: curiga; syak; waham
zan Ar n syak; curiga; waham
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. zan zan zan Agama Islam Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

zamin ~ zamindar ~ zamrud ~ zamzam ~ zamzam durja ~ zan ~ Zanggi ~ zantara ~ zarafah ~ zarah ~ zaratit