Kamus

Pencarian
Operator:
Lema:
Kelas:
Tipe:
Sumber:

abadi
adj kekal; tidak berkesudahan;
abai
adj 1 tidak dipedulikan (tidak dikerjakan baik-baik, tidak dipentingkan, dsb); 2 lalai;
abaktinal
adj (Bio) berkenaan dengan sisi tubuh yang tidak mengandung mulut, seperti pada binatang laut;
abdominal
adj berhubungan dengan abdomen;
abid
adj (ark) 1 tidak berkesudahan; kekal; abadi; 2 v beribadah; 3 n orang yang taat kepada Tuhan; orang yang saleh;
abiotik
adj 1 tidak memiliki ciri hidup; tidak hidup; 2 berhubungan dengan atau dicirikan oleh tidak adanya organisme hidup; 3 n benda tidak hidup, misal batu-batuan dan bangunan rumah;
abjadiah
adj berdasarkan abjad;
abnormal
adj tidak sesuai dengan keadaan yang biasa; mempunyai kelainan; tidak normal;
abortif
adj (Dok) terhenti dalam perkembangan;
abrar
adj (Ar) saleh (banyak berbuat kebajikan);
abras
adj 1 mengidap penyakit kusta; 2 n kusta;
abrit-abrit
adjabrit-abritan;
abrit-abritan
adj (Jk) dalam keadaan berlari tunggang-langgang (atau tergesa-gesa);
absah
adj sah;
absolut
adj 1 tidak terbatas; mutlak; 2 sepenuhnya; 3 tanpa syarat; 4 tidak dapat diragukan lagi; nyata;
absorptif
adj bersifat menyerap;
abstrak
adj 1 tidak berwujud; tidak berbentuk; mujarad; niskala; 2 n ikhtisar (karangan, laporan, dsb); ringkasan; inti;
absurd
adj tidak masuk akal; mustahil;
abtar
adj kudung; kutung; putus;
abuh
adj (Jw) 1 bengkak; 2 riuh; sibuk;
abuh-abuhan
adj bengkak-bengkak pada kaki, tubuh, dsb;
abuhan
adj sakit gembung perut; busung;
abur
adj boros;
acak
adj 1 tanpa pola; sebarang; 2 n (Stat) penggambaran suatu pemilihan yang tidak dibatasi atau kalau dibatasi haruslah diwujudkan dengan menggunakan pemilihan peluang; 3 (cak) acap;
acak-acakan
adj tidak teratur; tidak cermat; serampangan; kacau;
acap
adj 1 kerap; sering; 2 segera; lekas; 3 masuk dalam-dalam; 4 tergenang (oleh air); terendam (dalam air); penuh berisi air;
acap kali
adj berulang kali; sering;
aci
adj 1 sah; berlaku; jadi; benar; 2 n pati; tepung; 3mengaci;
aco-acoan
adjacoan;
acoan
adj sembrono; ugal-ugalan; serampangan;
ad libitum
adj (Lt) seturut keinginan, sesuai dengan cita rasa (dalam bersantap, berbusana, menata dekorasi, menata perlengkapan rumah, dsb);
adaptif
adj mudah menyesuaikan (diri) dengan keadaan;
adati
adj bersifat adat; tradisional;
adekuat
adj memenuhi syarat; memadai; sama harkatnya;
adem
adj (cak) 1 dingin; sejuk; 2 tenteram (pikiran, hati); tenang; 3 hambar (rasa makanan); tawar;
adem ayem
adj sejuk dan tenang tenteram;
adhesif
adj bersifat melekat;
adiabatik
adj (Fis) mengacu pada setiap perubahan yang terjadi dalam suatu sistem tanpa sistem itu memperoleh atau kehilangan bahang;
adidaya
adj adikuasa;
adigang
adj bersifat menonjolkan kekuasaan dan kekuatan;
adiguna
adj bersifat menonjolkan kepandaian;
adigung
adj bersifat menonjolkan keluhuran, keturunan, dan kebangsawanan;
adika
adj 1 lebih; lebih baik; terbaik; 2 n gelar untuk orang besar;
adikara
adj (kl) 1 berkuasa; 2 sewenang-wenang; 3 n kekuasaan; kewibawaan;
adikodrati
adj melebihi atau di luar kodrat alam; supernatural;
adiktif
adj 1 bersifat kecanduan; 2 bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya;
adikuasa
adj berkekuatan amat besar atau luar biasa; (tentang negara, bangsa);
adil
adj 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2 berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3 sepatutnya; tidak sewenang-wenang;
adiluhung
adj tinggi mutunya;
adisional
adj sebagai tambahan; ekstra;