Kamus

Pencarian
Operator:
Lema:
Kelas:
Tipe:
Sumber:

-an
bt 1 hasil tindakan; 2 yang biasa dikenai tindakan; yang di-; 3 tempat; lokasi; 4 alat untuk mengukur atau menghitung; 5 hal atau cara; 6 kumpulan; gugusan; 7 yang mempunyai atau mengandung; 8 (cak) yang menyerupai; 9 sesuatu yang mempunyai sifat; 10 (cak) intensitas; 11 (cak) melakukan sesuatu yang pelaku atau tindakannya banyak (saling); 12 kegiatan yang berkenaan dengan pelaku atau tindakan yang banyak;
-anda
bt menyatakan hormat atau kekeluargaan;
-asi
bt-isasi;
-da
bt-anda;
-el-
bt 1 yang melakukan; 2 alat; 3 benda yang kelopak; 4 kumpulan; 5 terjadi, berlaku, atau melakukan;
-em-
bt 1 kumpulan (banyak, aneka); 2 berulang-ulang atau terus-menerus;
-er-
bt 1 alat; 2 yang memiliki, mengandung, atau bersifat; 3 berulang (terus-menerus); 4 mengandung (bersifat);
-i
bt 1 berkenaan dengan; berdasar pada; 2 memberikan; 3 berulang-ulang; 4 di; pada;
-iah
bt-i;
-if
bt bersifat melakukan atau menunjukkan mutu kegiatan;
-is
bt 1 berkaitan dengan; 2 orang yang bergerak atau ahli dalam (insani);
-isasi
bt proses, cara, perbuatan;
-isme
bt sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi;
-itas
bt kualitas; keadaan; tingkat;
-kah
bt 1 yang digunakan untuk mengukuhkan pertanyaan; 2 (dalam ragam standar) digunakan untuk memperhalus pertanyaan dan ditambahkan pada kata tanya apa, mana, bagaimana, berapa, di mana, mengapa, siapa;
-kan
bt 1 menjadikan; 2 sungguh-sungguh; 3 untuk; kepada orang lain;
-lah
bt yang digunakan untuk menekankan makna kata yang di depannya;
-man
bt-wan;
-mu
bt (klitik) → kamu;
-nda
bt-anda;
-ni
bt-i;
-nya
bt yang merupakan varian pronomina persona ia/dia dan pronomina benda yang menyatakan milik, pelaku, atau penerima;
-wan
bt 1 orang yang ahli dalam bidang; 2 orang yang bergerak dalam; 3 orang yang memiliki barang atau sifat khusus;
-wati
bt-wan;
-wi
bt-i;
-wiah
bt-i;
A
n 1 huruf pertama abjad Indonesia; 2 nama huruf a; 3 penanda pertama dalam urutan (mutu, nilai, dsb);
a-
bt 1 kekurangan; 2 tidak atau bukan; 3 tanpa;
ab
n 1 wadah kecil dari timah untuk candu; hap; 2 (ark) ayah;
ab-
bt dari; jauh dari;
aba
n ayah; bapak;
aba-aba
n kata perintah dalam baris-berbaris, gerak badan, dsb (seperti si...ap! maju ja...lan! berhen...ti!);
abad
n 1 masa seratus tahun; 2 jangka waktu yang lamanya seratus tahun; 3 zaman (yang lamanya tidak tentu); 4 masa yang kekal, tidak berkesudahan;
abad keemasan
n masa kegemilangan dan kejayaan yang dialami suatu bangsa atau negara dalam sejarahnya; zaman keemasan;
abad komputer
n zaman modern yang orang-orangnya memanfaatkan komputer dalam menyimpan dan mengolah data;
abad modern
n masa atau zaman yang ditandai dengan kemajuan peradaban manusia (penemuan baru bidang teknologi dsb);
abad pertengahan
n kurun waktu sekitar tahun 500—1500 dalam sejarah peradaban atau kebudayaan Eropa Barat;
abadi
adj kekal; tidak berkesudahan;
abadiah
n (Ar) kekekalan;
abadiat
abadiah
abah
n 1 arah; tuju; 2aba;
abah-abah
n 1 alat; perkakas; 2 tali-temali;
abah-abah kuda
n pakaian kuda (tali kekang, pelana, dsb);
abah-abah perahu
n tali-temali perahu;
abah-abah tenun
n perkakas tenun;
abai
adj 1 tidak dipedulikan (tidak dikerjakan baik-baik, tidak dipentingkan, dsb); 2 lalai;
abaian
n (Sas) penghilangan atau pengubahan bagian naskah yang tidak dipahami lagi oleh penyalin;
abaimana
n (ark) 1 lubang pelepasan; dubur; 2 kemaluan;
abaka
n tumbuhan yang seratnya dibuat tali belati; Musa textilis;
abaktinal
adj (Bio) berkenaan dengan sisi tubuh yang tidak mengandung mulut, seperti pada binatang laut;