Peribahasa

yang bertakuk yang ditebang, yang bergaris yang dipahat
sudah menurut aturan (adat) yang biasa
yang bulat datang bergolek , yang pipih datang melayang
keuntungan (kesenangan dsb) datang dari mana-mana
yang dikejar tiada dapat, yang dikandung berceceran
yang sudah ada binasa dan habis, yang dicari tiada dapat
yang dikejar tiada dapat, yang dikandung berceceran
yang sudah ada binasa dan habis, yang dicari tiada dapat
yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berceceran
yang diharapkan tidak diperoleh, bahkan yang telah ada menjadi hilang
yang lahir menunjukkan yang batin
kelakuan orang menunjukkan tabiatnya atau perasaan hatinya
yang merah saga , yang kurik kundi
yang indah dan yang baik ialah budi bahasa, bukan rupa atau wajah
yang pipit sama pipit , yang enggang sama enggang
bergolong-golong menurut derajat atau pangkat masing-masing; persahabatan (perjodohan) baru sempurna kalau sama tingkat derajatnya
yang rebah ditindih
yang sudah celaka (miskin) bertambah celaka (miskin)
yang se cupak takkan jadi segantang
sesuatu yang sudah pasti (tidak dapat diubah lagi)
yang teguh disokong, yang rebah ditindih
yang sudah kuat (kaya dsb) dibantu, sedang yang lemah (miskin dsb) digencet
zaman beralih musim bertukar
segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zaman