Selamat datang di Kateglo, kamus, tesaurus, dan glosarium bahasa Indonesia dengan 72253 entri kamus, 191200 entri glosarium, 2012 entri peribahasa, serta 3423 entri singkatan dan akronim

Lema acak:
bergaduh transgenik nodus dablek prakiraan cuaca nota siap berlain-lainan konstruksi predikatif antibiotik pesta gila

Salah eja:
kemarin bukan kelamarin
karisma bukan kharisma
jebat bukan zabad
gelembung bukan kelembung
wasal bukan waslah