Kamus

Pencarian
Operator:
Lema:
Kelas:
Tipe:
Sumber:
Hasil pencarian "kapital".

huruf kapital
n huruf yang berukuran dan berbentuk khusus (lebih besar daripada huruf biasa), biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri dsb, seperti A, B, H; huruf besar;
kapital
n 1 modal (pokok) dalam perniagaan; 2 besar (tentang huruf seperti A, B, C, dst);
kapital besar
n (Graf) huruf kapital yang berukuran lebih besar daripada huruf kapital biasa;
kapital kecil
n (Graf) huruf kapital yang berukuran lebih kecil daripada huruf kapital biasa;